07.04.2015

Attēls

2015. gada 27. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes aktualitātēm un nozaru definētajiem priekšnoteikumiem piekrastes attīstībai. Papildus nozaru priekšnoteikumiem Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas un VARAM pārstāvji informēja sanāksmes dalībniekus par plānotajiem ES fondu atbalsta pasākumiem piekrastē 2014.-2020.gada periodā.

Piekrastes plānojums būs būtisks instruments investīciju piesaistei piekrastes pašvaldībās, kas noteiks gan kopējo infrastruktūras tīklu un tā attīstību, gan prioritāri attīstāmās vietas jau pašvaldību griezumā. Piekrastes plānojuma izstrādes ietvaros VARAM sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām ir apkopojusi pašvaldībām nozīmīgākās projektu idejas, kuras ietver piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla attīstību un dažādu dabas un kultūras mantojuma objektu attīstīšanu.

Noslēdzošās diskusijas ievadā VARAM ieveda sanāksmes dalībniekus 20 gadus tālā nākotnē, aprakstot, kāda Latvijas piekraste varētu izskatīties, ja tiktu realizētas visas piekrastes pašvaldību projektu idejas. Pēc šī ceļojuma laikā sanāksmes dalībnieki diskutēja par piekrastes attīstības iespējām tuvāko 7 gadu ietvarā, izvērtējot pašvaldību prioritāšu īstenošanas iespējamās sociālekonomiskās ietekmes, tai skaitā iespējamo apmeklētāju skaita pieaugumu un jaunu pakalpojumu izveidi.

Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas Nr. LV07 projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 4.aktivitātes ietvaros.

 

Sanāksmes dienas kārtība

Sanāksmes prezentācijas