2017. gada 31.marta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekšnoteikto projektu noslēgumu konferences „Latvijas gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem” - darba kārtība un prezentācijas

Konferences „Latvijas gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem” darba kārtība

 

Konferences „Latvijas gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem” prezentācijas 

IEVADS

 

I DAĻA: Pielāgošanās klimata pārmaiņām

 

II DAĻA: Siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaite un politikas plānošana


Plakāti ar informāciju par projektu* rezultātiem

Latviešu valodā

Angļu valodā


* Projekts“Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” un projekts „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”.