16.09.2009 Informāciju sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Uzaicinām 2008.gadā uzsākto un realizēto ar vides jautājumiem saistīto pētījumu/projektu īstenotājus un projektu partnerus piedalīties ar 10 minūšu garu prezentāciju Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes un Latvijas Republikas Vides ministrijas organizētajā 3. starptautiskajā konferencē “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: izglītība un zinātne klimata pārmaiņu novēršanai”, kas notiks 2009. gada 23. oktobrī Rīgā, LR Vides ministrijas ēkā plkst.10:00.

Konference ir orientēta uz jaunu zinātniski - pētniecisko rezultātu, tradicionālu un inovatīvu mācību un studiju metožu, starptautiskās sadarbības pieredzes un sabiedrības iesaistīšanas vides aktivitātēs pieredzes prezentēšanu ilgtspējīgas attīstības un vides izglītības un zinātnes jomā. Konferences mērķis ir vides zinātnes un izglītības ilgtspējīgas attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijā un Eiropā.

Dalība konferencē ir bezmaksas.

Lūdzam līdz 2009. gada 28. septembrim iesūtīt tēžu virsrakstus (autors, nosaukums) un līdz šī gada 5. oktobrim iesūtīt tēzes uz e-pastu julija.gusca@undp.org. Iesniegtās konferences tēzes tiks publicētas tēžu krājumā. Konferences darba valodas ir angļu un latviešu.

Tēžu noformēšanas noteikumi


Jūlija Gušča
Vides zinātnes un izglītības padome
julija.gusca@undp.org