INTERREG Baltijas jūras regiona transnacionālā sadarbības programma

Projekts “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” (LARS)

 

Aktivitātes

Projektā tiek īstenotas piecas galvenās aktivitātes

Aktivitāte Nr.1
Projekta vadība un komunikācija

Aktivitāte Nr.2. Intervences jomu un iesaistīto pušu kartēšana
Aktivitātes vadītājs: LITHUANIAN INNOVATION CENTRE

    Uzdevums Nr.1: Inovāciju jomu atlase.
    Rezultāts Nr.1: vadlīnijas, kā jāatlasa inovāciju jomas.

    Uzdevums Nr.2: Reģionālo intervences jomu un pārvaldības analīze.
    Rezultāts Nr.2: veidne ar metodoloģiju/instrukcijām, kā atlasīt un kartēt intervences jomas un institucionālās spējas.

    Uzdevums Nr.3: Galveno iesaistīto grupu un to interešu identifikācija.
    Rezultāts Nr.3: Veidne, kā identificētas galvenās iesaistītās puses un vadlīnijas, kā turpināt analīzi.

Aktivitāte Nr.3: Inovāciju sistēmas trūkumu analīze
Aktivitātes vadītājs: UNIVERSITY OF VAASA

    Uzdevums Nr.1: Intervējamo iesaistīto pušu atlase.
    Rezultāts Nr.1: datu bāze ar iesaistītajām pusēm un to pamatojums.

    Uzdevums Nr.2: Intervijas ar iesaistītajām pusēm katrā partnera reģionā pēc aktivitāšu vadītāja vadlīnijām.
    Rezultāts Nr.2: Veidne par procesu vadīšanu.

    Uzdevums Nr.3: Fokusa grupu tikšanās katrā reģionā.
    Rezultāts Nr.3: Ziņojums par procesu un rezultātiem.

    Uzdevums Nr.4: Salīdzināmā analīze
    Rezultāts Nr.4: Ziņojums par triple-helix (industrijas, zinātnes un publiskā sektora) trūkumu analīzes atklājumiem un fokusa grupu tikšanās rezultātiem.

Aktivitāte Nr.5: Transnacionālā mācīšanās
Aktivitātes vadītājs: HAMBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE

    Uzdevums Nr.1: Atklājumu pārbaude caur mācīšanās semināriem
    Rezultāts Nr.1: Semināri.

    Uzdevums Nr.2: Labo prakšu identifikācija.
    Rezultāts Nr.2: Ziņojums  par labās prakses analīzi.

    Uzdevums Nr.3: Transnacionālie faktori, kas veicina neveiksmi vai veiksmi.
    Rezultāts Nr.3: Ziņojums par gadījumu analīzēm.

    Aktivitāte Nr.5: Politikas pārnese
    Aktivitātes vadītājs: VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

    Uzdevums Nr.1: Savstarpējās mijiedarbības politika starp sūtītāju un saņēmēju.
    Rezultāts Nr.1: Ziņojums par savstarpējo mijiedarbību, skaidrojot darba kontekstu un secinājumus, partneru saskaņošana.

    Uzdevums Nr.2: Pārmaiņu stratēģijas.
    Rezultāts Nr.2: Ziņojums par pārmaiņu ceļvedi.

    Uzdevums Nr.3: Pārmaiņu barjeru kartēšana.
    Rezultāts Nr.3: Ziņojums par to, kas var notikt nepareizi un kā tikt galā ar paredzamām problēmām, īstenojot pilotprojektus.

Aktivitāte Nr.6: Pilotprojektu īstenošana
Aktivitātes vadītājs: REGION VÄSTERBOTTEN

    Uzdevums Nr.1: Pilotprojektu definēšana.
    Rezultāts Nr.1: Raksts par to, kas ir pilotprojekts un tā pamatojums.

    Uzdevums Nr.2: Pilotprojektu īstenošana un iesaistīto pušu iekļaušana.
    Rezultāts Nr.2: Raksts par pilotprojektu ieviešanu (ex-post salīdzinājums ar 5.2. un 5.3., kad ir ex-ante).

    Uzdevums Nr.3: Komunikāciju plāns un instrumenti atklājumiem.
    Rezultāts Nr.3: Ziņojums par materiālu un par veidiem, kā komunicēt rezultātus.