INTERREG Baltijas jūras regiona transnacionālā sadarbības programma

Projekts “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” (LARS) 

Lai stiprinātu publiskā, privātā un akadēmiskā sektora sadarbību un veicinātu inovāciju un inovatīvu projektu attīstību reģionos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2017.gada oktobra piedalās starptautiskā projektā “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” (LARS).

Projekta ietvaros VARAM plāno uzrunāt reģionos esošos uzņēmējus, augstākās izglītības iestāžu un pētniecības institūciju pārstāvjus, kā arī publiskā sektora pārstāvjus, lai konstatētu esošos trūkums viedās specializācijas jomās. Plānots, ka projekta aktivitātes stiprinās ne tikai valsts, reģionu un pašvaldības iestāžu kapacitāti un zināšanas par viedās specializācijas nozīmi, bet nākotnē radīs arī jaunus instrumentus publiskā, privātā un akadēmiskā sektora sadarbības stiprināšanai ar uzsvaru uz inovāciju radīšanu reģionos.

Projektā kopā iesaistīti 10 partneri no 7 valstīm un tā vadošais partneris ir Ostrobotnijas reģionālā padome Somijā. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada septembrim Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par projekta aktivitātēm un jaunumiem, aicinām apmeklēt projekta LARS tīmekļa vietni www.lars-project.eu


Projekta “”Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” partneru tikšanās Vāsā, Somijā, 05.10.2017.