Izstrādāta rokasgrāmata “Metodika 2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai”

Tās mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām apvienošanās procesā un piedāvāt vadlīnijas par pasākumiem, kas jāveic no jauna izveidotajām pašvaldībām uzreiz pēc darbības uzsākšanas. Saskaņā ar Saeimas lēmumu apvienotās pašvaldības uzsāks darbu pēc pašvaldību domes pirmās sēdes 2021. gada 1. jūlijā.

Dokuments atjanots 16.07.2021: 

 

Jautājumiem un konsultācijām:

Ilze Sniega-Sniedziņa
Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta
Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vecākā eksperte
67026493, ilze.sniega@varam.gov.lv

Marta Bergmane
Pašvaldību departamenta direktora vietniece -
Pašvaldību darbības tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
66016720, marta.bergmane@varam.gov.lv

ATR ieviešanai izveidota ģeotelpiskās plānošanas platforma

ATR ieviešanai izveidota ģeotelpiskās plānošanas platforma: kartes (iepirkuma līgums Nr. IL/24/2019 “Administratīvi teritoriālās reformas pamatojuma un administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas izstrāde”, izpildītājs SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”).

Platformā vienkopus pieejama esošo un jaunveidojamo pašvaldību teritorijas raksturojoši dati un informācija izmantošanai pašvaldībām un citām institūcijām un interesentiem. ATR ģeotelpiskās plānošanas platformas detalizēts apraksts un ieteikumi lietotājiem. 

Dokuments (PDF): Administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas (“Latvijas ATR kartes”) apraksts un ieteikumi lietotājiem

ATR ģeotelpiskās plānošanas platforma: ŠEIT