ATR ieviešanai izveidota ģeotelpiskās plānošanas platforma

ATR ieviešanai izveidota ģeotelpiskās plānošanas platforma: kartes (iepirkuma līgums Nr. IL/24/2019 “Administratīvi teritoriālās reformas pamatojuma un administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas izstrāde”, izpildītājs SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”).

Platformā vienkopus pieejama esošo un jaunveidojamo pašvaldību teritorijas raksturojoši dati un informācija izmantošanai pašvaldībām un citām institūcijām un interesentiem. ATR ģeotelpiskās plānošanas platformas detalizēts apraksts un ieteikumi lietotājiem. 

Dokuments (PDF): Administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas (“Latvijas ATR kartes”) apraksts un ieteikumi lietotājiem

ATR ģeotelpiskās plānošanas platforma: ŠEIT

Izstrādāta rokasgrāmata “Metodika 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai”

Tās mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām apvienošanās procesā un piedāvāt vadlīnijas par pasākumiem, kas jāveic no jauna izveidotajām pašvaldībām uzreiz pēc darbības uzsākšanas. Saskaņā ar Saeimas lēmumu apvienotās pašvaldības uzsāks darbu pēc pašvaldību domes pirmās sēdes 2021. gada 1. jūlijā.

Dokuments atjanots 11.03.2021

Izmaiņas Metodikas 2.6. punktā. Ir pagarināts termiņš līdz 2021.gada 1.jūnijam, kādā pašvaldībām ir jāizstrādā plāns IKT reformai. Pašvaldība līdz 2021. gada 1. jūnijam saskaņošanai VARAM iesniedz pārmaiņu plānu, tajā identificējot izveidojamās, saglabājamās un aizstājamas komponentes, pārmaiņu īstenošanai nepieciešamo provizorisko finansējumu, strukturējot to pa pozīcijām gan komponenšu, gan tehnoloģiskā risinājuma arhitektūras līmenī, kā arī paredzot valsts IKT koplietošanas risinājumu izmantošanu. (Izmaiņas Metodikā tiks ietvertas ar nākošo Metodikas aktuālo versiju).

  • Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā veicamās darbības:

Jautājumiem un konsultācijām:
Ilze Akmentiņa
Pašvaldību departamenta
Pašvaldību darbības tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67026412
ilze.akmentina@varam.gov.lv