Sadarbībā ar domnīcu “Providus” ir izstrādāti Atvērtības standarti pašvaldībām, kas ir ieteikumu apkopojums par informāciju, kas pašvaldībām būtu jāpublicē par savu darbību pašvaldības tīmekļa vietnē, lai veicinātu pašvaldību darbības caurskatāmību.

Latvija kā starptautiskas kustības – Atvērtās pārvaldības partnerības – dalībvalsts ir apņēmusies ievērot Atvērtās pārvaldības deklarācijā noteikto, tostarp veicināt informācijas pieejamību par valsts un pašvaldību institūciju darbu; atbalstīt pilsonisko līdzdalību; ieviest augstus ētikas standartus un atbildību valsts institūcijās; veicināt pieeju jaunām tehnoloģijām, kas palielina atklātību, atbildību un līdzdalību. Šo mērķu sasniegšanai dalībvalstis izstrādā rīcības plānu ar konkrētiem veicamajiem darbiem. Atvērtības standarti pašvaldībām ir viens VARAM atbildībā esošajiem no rīcības plāna pasākumiem 2020.–2021. gadam.

Atvērtības standartiem ir ieteikuma raksturs. Daļu no tajos ietvertajiem pasākumiem pašvaldībām ir normatīvajos aktos noteikts pienākums ievērot, bet daļa ir pasākumi, kuru ieviešana ir atkarīga no pašas pašvaldības vēlmes iet lielākas atvērtības virzienā, padarot publisku, viegli atrodamu, saprotamu informāciju par pašvaldības darbību.