2008. gada 29-30. maijā Latvijas biogāzes asociācija ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu organizēja divu dienu zinātniski praktisku konferenci par biogāzes iegūšanas un izmantošanas jautājumiem.

Konferences tēmas aktualitāti raksturo arī fakts, ka dalību konferencei bija pieteikuši vairāk kā 120 cilvēki no dažādām organizācijām, kaut rezultātā uz konferences atklāšanas brīdi oficiāli tika reģistrēti 92 cilvēki.

Konferencē referātus nolasīja 13 no programmā paredzētajiem referentiem no Latvijas, Vācijas un Austrijas, kā arī konferences ietvaros tika apmeklētas biogāzes ražošanas iekārta Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Daugavgrīva” un SIA „LLU MPS „Vecauce” biogāzes ražošanas iekārta.

KONFERENCES PROGRAMMA

Norises vieta:
29. maijs -9:15-16:00 – Hotel „Maritim”, Slokas iela 1, Rīga
16:00-18:00 - Rīgas pils. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga*
30. maijs – 9:00 – 17:30 - SIA „LLU MPS Vecauce”, Dobeles raj., Auce*

 

 

Datums

Laiks, no

Laiks, līdz

Tēma

Referents

29.05.

9:15

10:00

Dalībnieku reģistrācija

 
 

10:00

 

Konferences atklāšana

LR Vides ministrijas parlamentārais sekretārs

M. Jirgens,

Dr. Biol. I. Emsis

     

Latvijā bioenerģijai labas nākotnes izredzes

Dr. Biol. I. Emsis

 

10:15

10:40

Biogāzes ražošana vides politikas skatījumā

LR Vides ministrija,

Klimata un atjaunojamo energoresursu departaments

A. Pētersone

 

10:40

11:05

Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas

LR Zemkopības ministrija,

ES un valsts atbalsta departamenta direktors A. Reinholds

 

11:05

11:30

Ekonomikas ministrijas skatījums uz biogāzes ražošanu, paveiktais un problēmas (likumdošanas un enerģētikas griezumā) šis referāts netika nolasīts

LR Ekonomikas ministrija, Enerģētikas departamenta direktors

U. Sarma

     

Iepriekš paredzētā LR EM referāta vietā tika iekļauts firmas HOST ENERGO ziņojums par viņu firmas piedāvātām biogāzes iekārtām

SIA „HoSt Energo”, E. Osinga

 

11:30

12:00

Biogāzes ražošana Vācijā, risinājumi, atbalsts, likumdošana, problēmas

Vācijas biogāzes asociācija,

M. Gegner

 

12:00

12:20

Jautājumi, diskusijas

 
 

12:20

13:20

Pusdienas

 
 

13:20

13:50

Biogāzes uzkrāšana gāzholderos, biogāzes apstrādes iekārtas

„Bilgeri Environtec GmbH”,

W. Bilgeri

 

13:50

14:20

Biogāzes attīrīšana no sērūdeņraža

TS Umweltanlagenbau GmbH,

Dr. R. Forkmann

 

14:20

14:50

Biogāzes sadedzināšana gāzes dzinējos ar elektroenerģijas iegūšanu

SIA „FILTER” un „GE Jenbacher”

 

14:50

15:20

Biogāzes sadedzināšana gāzes dzinējos ar elektroenerģijas iegūšanu

SEVA GmbH,

E. Holstein

 

15:20

15:40

Biogāze Latvijā

Latvijas biogāzes asociācija, LLU

V. Dubrovskis

 

15:40

16:00

Jautājumi, diskusijas

 
 

16:00

16:30

Brauciens uz Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Personīgais autotransports un nomāti autobusi

 

16:30

18:00

Biogāzes ražošanas iekārtu apskate Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

 
         

30.05.

9:00

 

Izbraukšana uz Vecauci

 
 

11:00

11:20

Informācija par biogāzes ražošanas iekārtu Vecaucē,

SIA „Vecauce”,

I.Ozoliņš

 

11:20

12:00

Iepazīšanās ar biogāzes ražošanas iekārtu Vecaucē

SIA „Vecauce”

 

12:15

13:15

pusdienas

 
 

13:15

13:45

Biogāzes ražošanas tehnoloģijas un iekārtas

„WELTEC GmbH”

 

13:45

14:15

Biogāzes ražošanas tehnoloģijas un iekārtas

„Bilgeri Environtec GmbH”

W. Bilgeri

 

14:15

14:30

Biogāzes ražošanas tehnoloģijas un iekārtas

„BINOWA GmbH”,

A. Laurinovičs

 

14:30

14:45

Biogāzes ražošana: ekonomiskie aspekti

LLU,

Prof. A. Kalniņš

 

14:45

15:15

Diskusijas un konferences noslēgums

Latvijas biogāzes asociācija

 

Ar jautājumiem var griezties un papildinformāciju saņemt pie
Latvijas biogāzes asociācijas valdes pr-ja Anda Kārkliņa.
e-pasts: andis.alabastrs@apollo.lv
fax. 63027425
tel. 63023073
mob. 29425176