Būvniecības iepirkumos pasūtītājiem jāizvērtē plānoto ēku rekonstrukcijas vai jaunbūvju saimniecisko izdevīgumu īstermiņā (investīcijas) un vidējā termiņā (ēkas uzturēšanas izmaksas). Ēku rekonstrukcijās vai jaunbūvēs var izmantot dažādas kvalitātes ēkas elementu risinājumus, piemēram, pamati, nesošās konstrukcijas, ārējā un iekšējā apdare, jumts, inženiertīkli, utt. Iespējams ietaupīt, iegādājoties lētākus materiālus un risinājumus projektēšanas vai būvniecības laikā, bet vai vidējā termiņā ēkas ekspluatācija nekļūs dārgāka?

Kā aprēķināt visefektīvāko ēkas projekta risinājumu? Arhitektūras un būvniecības pakalpojumu piegādātāji pasūtītājiem iesniedz projektu un būvdarbu kontroltāmes, kas balstītas konkrētā ēkas būvprojektā un tehniskajos risinājumos. Projektējot ēkas, iespējams modelēt dažādu risinājumu investīciju un uzturēšanas izmaksas. Šim nolūkam radīts standartizēts būvniecības nozares Dzīvescikla izmaksu aprēķina kalkulators (LCC-Life Cycle Cost), kuru būvniecības nozares dalībnieki var izmantot kā ilgtspējīgas būvniecības analītikas rīku.

Ilgtspējīga būvniecība nozīmē, ka ēka būs draudzīga lietotājiem un videi, tās būvniecībā tiks izmantoti ekonomiski un efektīvi risinājumi. Ar šo universālo kalkulatoru iespējams aprēķināt ēkas projekta kopējās izmaksas (investīcijas (capex), uzturēšanas (opex) un ekspluatācijas (utilities) izmaksas līdz 35 gadiem), kā arī modelēt un salīdzināt vairākus risinājums. Ar kalkulatora palīdzību var aprēķināt ēkas ietekmi uz klimata pārmaiņām jeb ēkas ekspluatācijas laikā radītos CO2 izmešu daudzumus. Šāda analītika ēkas projektēšanas gaitā palīdzēs pasūtītājiem veidot lielāku izpratni par ēkas risinājumu efektivitāti un pieņemt saimnieciski izdevīgākus un videi draudzīgākus lēmumus.

Publiskā sektora pasūtītāji būvniecības iepirkumos (Projektēt vai Projektēt un Būvēt) var aicināt piegādātājus izmantot būvniecības LCC kalkulatoru. Šo kalkulatoru var izmantot arī ēku BREEAM un LEED starptautisko sertifikāciju projektos.

Šobrīd piedāvājam Latvijas Būvniecības LCC kalkulatora demo versiju. 2018. gadā VARAM organizēs vairākus informēšanas un praktisku apmācību seminārus. Saņemot atgriezenisko saikni no būvniecības tirgus dalībniekiem (pasūtītāji, arhitekti, konstruktori, būvnieki, materiālu piegādātāji, u.c.), būs iespējams pilnveidot LCC kalkulatoru un ēkas risinājumu elementu datu bāzi.

Kalkulatoru izveidoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome www.ibp.lv sadarbībā ar Colliers http://www.colliers.com/lv-lv/latvia/ pēc pēc VARAM pasūtījuma.

Priekšlikumus un idejas kalkulatora uzlabojumiem un attīstībai sūtīt uz info@ibp.lv