Nosaukums:

Dabas lieguma “Garkalnes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Aprites stadija (25.10.2021.):

Izstrādes stadija, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 15. novembrim

Dokumenti:

Noteikumu projekts, tā pielikumi un anotācija

Atbildīgais:

D. Saulīte: 67026587, diana.saulite@varam.gov.lv