Nosaukums:

Dabas parka “Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Aprites stadija (12.07.2021.):

Izstrādes stadija, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 12. augustam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem (1.pielikums un 2.pielikums) un Anotācija

Atbildīgais:

L.Seile.: 67026484 laura.seile@varam.gov.lv