2021. gada 14. maijā tika parakstīts memorands “Dators ikvienam bērnam”. Memoranda dalībnieki vienojas kopīgs strādāt, lai ikvienam bērnam un skolotājam zināšanu un prasmju apguvei iespējami īsā laikā nodrošinātu atbilstošu tehnisko mācību līdzekli – datoru.

Mērķis – izveidot datoru bibliotēku katrā Latvijas valsts un pašvaldības skolā, kur ikviens skolēns un skolotājs pilnvērtīgā mācību procesā nodrošināšanai to var iegūt savā lietošanā uz mācību laiku līdz 2025. gadam.

Dokumenti: