e-adrese

Aktuālākā informācija iedzīvotājiem un juridiskām personām par e-adresi tiek publicēta vietnēs Latvija.lv un Mana.latvija.lv 

Jaunumi:

 1. Oficiālās elektroniskas adreses (e-adreses) izmantošanas vadlīnijas (2.versija) - Maijs, 2018
 2. Informatīvais ziņojums “Progresa ziņojums par valsts iestāžu gatavību E-adreses ieviešanai” - Februāris, 2018

Papildu resursi:

Normatīvais regulējums:
Politikas plānošanas dokumenti:
Skaidrojošie materiāli, prezentācijas, video:
 • 2021.gada 16.septembra seminārs “Rēķinu elektroniska aprite oficiālās elektroniskās adreses vidē”
  • Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta direktora Uģa Bisenieka uzruna,
   Video ieraksts
  • "Par attaisnojuma dokumentu un preču piegādes
   dokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu", Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktors E.Ceipe,

   Prezentācija;
   Video ieraksts 
  • "E-rēķini un to aprite e adrešu informācijas sistēmā", Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Krists Ābelnieks, Vita Baumane,
   Prezentācija;
   Video ieraksts
  • "Pašvaldību iespējas rēķinu elektroniskās aprites ieviešanai", Rīgas Domes IT Centra direktors Āris Dzērvāns,
   Prezentācija;
   Video ieraksts
  • “Rēķinu elektroniska aprite oficiālās elektroniskās adreses vidē”,  Valsts kases Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta direktors Mārtiņš Prikulis,
   Video ieraksts
    
 • 2021. gada semināri “Par e-formām oficiālās elektroniskās adreses vidē"

 

Noderīga informācija par e-formām
 

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) kā valsts pārvaldē vienots risinājums tiek ieviests, lai elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām, tai skaitā, to nodrošinot vienas sistēmas ietvaros. 


Oficiālās elektroniskās adreses likuma izpratnē valsts iestāde ir:

 • Tiešās pārvaldes iestāde (ministrijas, to padotības iestādes, Ministru kabineta un Ministru prezidenta pakļautībā esošās iestādes);
 • Valsts institūcija, kas nav padota Ministru kabinetam (piemēram, Latvijas Banka, Latvijas Republikas Saeima u.c.);
 • Atvasināta publiska persona un tās iestāde (piemēram, pašvaldības un to iestādes);
 • Tiesu iestāde;
 • Prokuratūra;
 • Zvērināts tiesu izpildītājs un maksātnespējas procesa administrators;
 • Privātpersona, kurai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums (piemēram, valsts akciju sabiedrība CSDD).

No 2018. gada 1. jūnija e-adrese ir obligāti jāizmanto valsts un pašvaldību iestādēm, plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibinājumiem, prokuratūrai un privātpersonām, kurām deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. No 2020. gada 1. janvāra e-adresi lieto Augstākā tiesa, Satversmes tiesa un zvērināti tiesu izpildītāji. No 2021. gada 1. aprīļa e-adresi lietos maksātnespējas procesa administratori, rajonu (pilsētu) tiesas un apgabaltiesas.

Privāto tiesību juridiskās personas (komersanti un citi tiesību subjekti, kas reģistrēti Uzņēmuma reģistrā – biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u. c.) e-adresi brīvprātīgi varēja sākt izmantot no 2019. gada 1. janvāra, bet no 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana tiem būs obligāta.

Iedzīvotāji e-adresi var lietot brīvprātīgi jau kopš 2019. gada 1. janvāra. Savukārt fiziskām personām, kuras ir arī rezerves karavīri, e-adrese ir jālieto obligāti no 2019. gada 1. februāra.

Iestādēm e-adrese jāizmanto obligāti, komersantiem pakāpeniski, iedzīvotājiem brīvprātīgi.