27.11.2015

Eiropas Komisija šobrīd veic atbilstības pārbaudi (Fitness Check) un pārskata ziņošanas prasības vairākās jomās, tai skaitā vides jomā. Vides politikas monitoringa un ziņošanas prasību atbilstības pārbaudes mērķis ir nodrošināt, ka monitorings un ziņošana atbilst savam mērķim - sniedz īsto informāciju īstajā laikā un efektīvā veidā. Piemērotības pārbaudē tiek vērtētas prasības ziņošanas laikam, procesam un saturam.  Tiek vērtēta arī ES loma šajā procesā.

Saistībā ar šo procesu ir uzsākta sabiedriskā apspriešanu par vides politikas monitoringa un ziņošanas prasību uzlabošanu. Anketa ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm

Sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 2016.gada 10.februārim. Aicinām anketā paust savu viedokli šīs aptaujas ietvaros. Eiropas Komisija cer iegūt pēc iespējas vairāk atbildes ar piemēriem un pieradījumiem.

Plašāka informācija  par Eiropas Komisijas uzsākto atbilstības pārbaudes norisi pieejama jaunajā EUROPA tīmekļa vietnē „Monitorings un ziņošana vides tiesību aktos”: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm