Informācija par Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodu un provizoriskais laika grafiks ir pieejams šeit
 

VARAM pārraudzībā esošās investīcijas IKT jomā:

  • IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram (SAM 1.3.1.1.). Detalizētāka informācija par aktualitātēm pieejama šeit.
     
  • Viedās pašvaldības (SAM 5.1.1). Detalizētāka informācija par aktualitātēm pieejama šeit.
     
  • Digitālo prasmju attīstīšana (SAM 4.2.4.3.). Detalizētāka informācija par aktualitātēm pieejama šeit.

Par pārējām VARAM pārraudzībā esošajām investīcijām skatīt šeit.