Informācija par gatavošanos Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda uzsākšanai un provizoriskais laika grafiks ir pieejams https://www.esfondi.lv/es-fondi-2021---2027 .

Projektā ietvertie IKT pasākumi:

  • IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram (SAM 1.3.1)
  • Digitālās transformācijas pārvaldība un Digitālo prasmju attīstīšana (SAM 4.2.4.)
  • Viedās pašvaldības (SAM 5.1.1)