Nosaukums:

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2021. gada 20. augustam

Dokumenti:

Noteikumu projekts un anotācija

Atbildīgais:

V.Bernards, tālr.: 67026524,  vilnis.bernards@varam.gov.lv