VARAM 2021/3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/28
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/25
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings

Piegādātājs / izpildītājs
'Jaunrades laboratorija' SIA
VARAM 2020/21
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/19
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/17
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/16
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Priekšlikumu un darba materiālu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei

Piegādātājs / izpildītājs
'ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT' SIA
VARAM 2020/14
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2020/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 13.06.2020.
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/32
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/29
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/28
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/25
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Audiovizuālo (video) materiālu publicitātes sagatavošana

Piegādātājs / izpildītājs
'TV LATVIJA' AS
Līgumsumma
31809.55
VARAM 2019/27
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Latvijas tautsaimniecības attīstības iespējamie scenāriji līdz 2050.gadam atbilstoši Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības redzējumam

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona 'Fizikālās enerģētikas institūts'
VARAM 2019/24
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Novērtējums par nodokļu politikas ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķu sasniegšanu Latvijā

Piegādātājs / izpildītājs
'Ernst & Young Baltic' SIA
Līgumsumma
16000
VARAM 2019/23
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sabiedrības informēšanas kampaņa par atkritumu rašanās novēršanas nepieciešamību

Piegādātājs / izpildītājs
'Reklāmas aģentūra 'Adell'' SIA
VARAM 2019/21
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/22
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/18
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VARAM 2019/19
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums