Ilgtspējīgas attīstības padome

Ilgtspējīgas attīstības padome ir konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem ir ieteikuma raksturs ilgtspējīgas attīstības jomā.

Padomes mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas attīstības principu integrāciju vides, sociālajā un ekonomikas jomās un koordinēt ilgtspējīgas attīstības procesu, veicināt sabiedrības līdzdalību, kā arī sekmēt priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.09.2003. rīkojumam nr.549 2003.gada oktobrī vides ministrs izveidoja Ilgtspējīgas attīstības padomi , kuras mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas attīstības principu integrāciju vides, sociālajā un ekonomikas jomā un koordinēt ilgtspējīgas attīstības procesu Latvijā.

Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Aizsardzības, Ārlietu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Finanšu, Ekonomikas, Kultūras, Veselības, Labklājības, Tieslietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Zemkopības un Vides ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Reģionālo augstskolu asociācijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un no Vides aizsardzības kluba.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 15.augusta rīkojumu Nr. 436 „Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēm” ilgtspējīgas attīstības jautājumus koordinēja Vides ministrija, taču Nacionālās attīstības padomes 1.sēdē tika skatīts jautājums par esošo padomju funkciju integrēšanu Nacionālajā attīstības padomē. Šis jautājums tika skatīts ar mērķi – izveidot vienotu mehānismu attīstības plānošanas procesa uzraudzībai, novērst padomju funkciju pārklāšanos un nodrošināt efektīvu partnerību plānošanas un uzraudzības procesā. Vides ministrija atbalstīja Ilgtspējīgas attīstības padomes funkciju integrēšanu atbilstoši kompetencei Nacionālās attīstības padomes funkcijās, līdz ar to Vides ministrijas izveidotā Ilgtspējīgas attīstības padome savu darbību ir pārtraukusi.