ES fondu aktivitāte/apakšaktivitāte

Projektu iesniegumu apstiprināšana

3.2.2.1.1. apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

Ar atbildīgās iestādes vadītāja lēmumu apstiprinātie projekti

3.3.1.6.aktivitāte „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”

1.projektu atlases kārta 1.uzsaukums (projekti netika iesniegti) 
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārta 2.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)

3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (4.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (5.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (6.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (7.projektu atlases kārta)

3.4.1.3.aktivitātes „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide”

1.projektu atlases kārtas 1.uzsaukums (projekti netika iesniegti)
1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums (projekti netika iesniegti)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi

3.4.1.4. aktivitāte "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārtas 1. uzsaukums)
1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums (projekti netika iesniegti)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārtas 3.uzsaukums)
2.projektu atlases kārtas 1.uzsaukums (projekti netika iesniegti)
2.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums (projekti netika iesniegti)

3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos”

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārtas 1.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)

3.4.1.5.2.apakšaktivitāte „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārta)

3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārtas 3.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārtas 3.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārtas 3.uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (4.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (5.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (5.projektu atlases kārtas 2.uzsaukums)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (6.projektu atlases kārta)

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (4.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (5.projektu atlases kārta)

3.5.1.2.2. apakšaktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1. projektu atlases kārtai 1. uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1. projektu atlases kārtas 2. uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2. projektu atlases kārta 1. uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2. projektu atlases kārtas 2. uzsaukums)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3. projektu atlases kārta 1. uzsaukums)
3.atlases kārtas 2.uzsaukums (projekti netika iesniegti)

3.5.1.2.3.apakšaktivitāte "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1. projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2. projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3. projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (4. projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (5. projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (6. projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (7. projektu atlases kārta)

3.5.1.3. aktivitāte "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlaseskārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārta)

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (4.projektu atlases kārta)

3.5.1.4. aktivitāte „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (1.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (2.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (3.projektu atlases kārta)
Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi (4.projektu atlases kārta)

3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 

 

3.6.1.2. aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”

Atbildīgās iestādes vadītāja pieņemtie lēmumi