Aktivizējot e-adreses kontu privātpersona paziņo, ka turpmāk saziņu ar iestādēm vēlas organizēt TIKAI elektroniskā formā (e-adresē), līdz ar to iestādēm ir pienākums visu korespondenci (gan papīrā sūtīto, gan citās informācijas sistēmās esošo) sūtīt uz personas e-adreses kontu.

E-adreses risinājums ir koplietošanas risinājums, kas obligāti izmantojams oficiālai paziņošanai elektroniskā vidē.

Piekļuve e-adreses kontam tiks nodrošināta divos veidos:

1)     Programmsaskarnes veidā (dokumentu integrācijas vides programmsaskarne). Detalizētāk informācija šeit: https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/Dokumentu_integracijas_vide un https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/eAdrese

2)     Izmantojot VPVKAC (Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru) pakalpojumu vadības sistēmas funkcionalitāti

Ja iestāde vēlas integrēt e-adresi ar savām informācijas sistēmām, nepieciešams iepazīties ar saskarņu specifikācijām, kas publicētas Valsts informācijas sistēmu savietotāja portālā, un veikt pieslēgšanos e-adreses sistēmai, sazinoties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

Valsts iestādēm, kurām nav dokumentu vadības sistēmas vai nav lietderīgi integrēt savu lietvedības vai biznesa sistēmu ar programmsaskarnēm, lai piekļūtu e-adreses kontam, varēs izmantot drošu attālinātās piekļuves lietotāja saskarni, kas būs pieejama, izmantojot VPVKAC funkcionalitāti. Šajā gadījumā valsts iestādei papildus izmaksas neradīsies.

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam, katrai valsts iestādei ir jāizveido e-adrese. E-adreses unikālais identifikators būs Uzņēmuma reģistra piešķirtā reģistrācijas numura. 2017. gada 1. jūnijā tika pieņemts likums “Grozījumu likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”, kas nosaka, ka, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, tiks izveidots publisko personu un iestāžu saraksts. E-adreses informācijas sistēma sadarbosies ar Publisko personu un iestāžu sarakstu, lai nodrošinātu automātisku e-adreses izveidi (vienlaikus e-adreses konta aktivizāciju) valsts iestādēm. Detalizētāka informācija par Publisko personu un iestāžu saraksts šeit: http://www.ur.gov.lv/?a=1231&v=lv

Lai valsts iestādēm varētu izveidot e-adreses kontu, informācija par tām vispirms ir jābūt iekļautām Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā.

Oficiālās elektroniskās adreses likums nosaka, ka e-adresē esošā dokumentu aprite notiek neatkarīgi no juridiskā spēka, līdz ar to jāņem vērā normatīvais regulējums, kas nosaka vai atceļ attiecīgā dokumentu juridisko spēku. Tātad, ja iestāde ir sūtījusi līdz šim attiecīgo dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, tad sūtot e-adresē, dokuments būs jānoformē kā līdz šim.

Skaidrojoši materiāli

Semināri, prezentācijas