Ar 2012.gada 24.janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.45 (prot. Nr. 5 15.§) tika atjaunota Informācijas sabiedrības padome (Padome) un 2012.gada 24.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.67 „Informācijas sabiedrības padomes nolikums”. 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.28 21.§)tika pieņemti „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums"”, kurā aktualizēts Padomes sastāvs un darbība.

Tā ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir sekmēt informācijas sabiedrības (turpmāk – IS) veidošanu Latvijā un koordinēt IS iekļaušanos globālajā un Eiropas attīstības procesā, veicinot ilgtspējīgu un noturīgu attīstību.

Kontaktpersona:
Laura Gintere
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Elektroniskās pārvaldes departamenta
Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja
Tālr. 66016543, e-pasts: laura.gintere@varam.gov.lv