2013.gada 11.jūnijā VARAM rīkoja semināru potenciālajiem konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.kārta” piedāvājumu iesniedzējiem. Semināru atklāja valsts sekretāra vietniece Dace Grūberte, aicinot ieinteresētās pašvaldības, to iestādes, aģentūras un komersantus aktīvi un mērķtiecīgi sagatavot projektu iesniegumus un īstenot projektus, tādejādi veicinot energoefektīva publiskā apgaismojuma jautājuma risināšanu pašvaldībās.

Informāciju par konkursa noteikumiem un ieviešanas nosacījumiem sniedza VARAM un Vides investīciju fonda pārstāvji, uzsverot būtiskākos projektu iesniegumu sagatavošanas jautājumus, izskaidrojot iesniegumu vērtēšanas pieeju, kā arī informējot par turpmāko konkursa un projektu īstenošanas procesu. Savukārt  pieaicinātais eksperts Ansis Avotiņš izskaidroja tehniskos jautājumus, kas attiecās uz ielu apgaismojuma sistēmas attīstībai nozīmīgiem parametriem, to iekļaušanu iepirkuma tehniskajā dokumentācijā un vērtēšanu.

 

VARAM Valsts sekretāra vietnieces Daces Grūbertes semināra atklāšanas runa

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums - VARAM prezentācija

 

Ieskats projektu īstenošanas un vērtēšanas nosacījumos - Artūrs Malējs LVIF

 

Publisko teritoriju apgaismojuma projektu sagatavošanas un īstenošanas tehniskie aspekti - Ansis Avotiņš RTU

 

Darba kārtība