• 2020. gada 18. jūnija pieredzes apmaiņas seminārs "Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas organizēšana institūcijā. Pieredzes apmaiņa." [Prezentācijas] [Tiešraides ieraksts]
  • 2019. gada 12. decembra pieredzes apmaiņas seminārs "Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas organizēšana institūcijā. Pieredzes apmaiņa." [Prezentācijas] [Tiešraides ieraksts]
  • 2018. gada 24. maija seminārs "Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas organizēšana institūcijā. Eiropas Savienības fondu investīcijas publiskajā pārvaldē." [Prezentācijas] [Tiešraides ieraksts]