06.06.2018

Nosaukums:

Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 20. jūnijam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

L.Seile, tālr. 67026484, laura.seile@varam.gov.lv