06.04.2018

Nosaukums:

1.Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, nosakot sodus par Regulas  Nr. 511/2014 11. panta pārkāpšanu un institūciju, kas sodus piemēro.
2.Likums, nosakot Regulas Nr. 511/2014 nacionālo kompetento iestādi un citus Regulas piemērošanas noteikumus.

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 31. maijam

Dokumenti:

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu melnraksts

Atbildīgais:

V.Šļaukstiņš, tālr. 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv