19.07.2018

Nosaukums:

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, nosakot sodus par Regulas  Nr. 511/2014 11. panta pārkāpšanu un institūciju, kas sodus piemēro

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā,  iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 3. augustam

Dokumenti:

Likumprojekts

Atbildīgais:

V.Šļaukstiņš, tālr.: 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv