01.02.2018

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā,  iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 16. februārim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Belasova, tālr.: 67026545, inga.belasova@varam.gov.lv