07.03.2017

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 27.03.2017.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

I. Cahrausa, tālr. 67026924, ilze.cahrausa@varam.gov.lv