JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 „Kārtības kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus””


18.02.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 „Kārtības kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus””

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 10.03.2016.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

V.Prokopoviča, tālr. 67026471, vita.prokopovica@varam.gov.lv