Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu „Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Mārtiņš Turks, tālr. 67026901, e-pasts: martins.turks@varam.gov.lv