20.06.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 18. jūlijamam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

D.Briška, tālr. 67026424, dace.briska@varam.gov.lv