27.03.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot izmantotās enerģijas atgūšanu un atkārtotu izmantošanu” nolikums”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt R. Kašam līdz 10.04.2018.

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

R. Kašs, tālr. 67026538; raimonds.kass@varam.gov.lv