31.07.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 15. augustam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Ozoliņa, tālr.: 66016789, ivita.ozolina@varam.gov.lv