26.07.2017

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināts VSS – 17.08.2017.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I. Muižniece, tālr. 67026912, ineta.muizniece@varam.gov.lv