04.03.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts /Anotācija

Atbildīgais:

N.Slaidiņa tālr.67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv