25.06.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

L.Teša, Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente, tālr.: 67026587, e-pasts: linda.tesa@varam.gov.lv