05.11.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izmanto 2020. gadam  paredzēto apropriāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

M. Bērziņa, tālr. 67026491, e-pasts: mara.berzina@varam.gov.lv