21.03.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  „Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt Z. Galindomai līdz 03.04.2018.

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

Z. Galindoma, tālr. 67026497; zane.galindoma@varam.gov.lv