19.04.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt Z. Galindomai līdz 03.05.2017.

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pielikumu/Anotācija

Atbildīgais:

Z. Galindoma, tālr. 67026497; zane.galindoma@varam.gov.lv