22.08.2016

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināts VSS – 14.04.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V. Obersts, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv