04.04.2016

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Bičkas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 21.04.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V. Obersts, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv