17.12.2019

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, atsavināšanu”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Priede, tālr. 67026915, marite.priede@varam.gov.lv