28.11.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta  rīkojuma projekts  „Par valsts zemes vienības nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2016. gada 12. decembrim

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Belasova, tālr.: 67026545, inga.belasova@varam.gov.lv