27.07.2017

Nosaukums:

Regulas Nr. 511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā īstenošanas noteikumi

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 29. septembrim

Dokumenti:

-

Atbildīgais:

V.Šļaukstiņš, tālr. 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv