VARAM 2020.gada 14.decembrī organizēta diskusija par Eiropas Savienību fondu un programmu aktualitātēm ūdenssaimniecības sektora attīstībai.

Diskusijā ietverti jautājumi par progresu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas izstrādē un tēmas, kas ir saistītas ar ES fondu investīcijām VARAM pārziņā esošajos un plānotajos specifiskos atbalsta mērķos 2014. – 2020.gada un 2021. – 2027.gada plānošanas periodu ietvaros. Darba kārtība pieejama šeit.

Diskusija attālinātā formātā tiek organizēta, lai informētu dalībniekus par minēto jautājumu aktualitātēm un rosinātu viedokļu apmaiņu par šiem jautājumiem. 

Diskusija organizēta projekta Nr.10.1.2.0/18/TP/004 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai” ietvaros. 

Prezentācijas: 

  1. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā - progress (LŪKA).
  2. ES fondu investīciju iespējas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izmantojot REACT-EU finansējumu.
  3. Aktualitātes par ES fondu investīcijām ūdenssaimniecībai un dūņu apsaimniekošanai.

Papildu informācija:
Ilze Opermane, 66016745 
ilze.opermane@varam.gov.lv