Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 1. un 2. decembrī organizē neklātienes vebinārus par zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriju piemērošanu transporta un būvdarbu iepirkumos.

1.decembrī (10:00 - 13:00) notiek neklātienes seminārs par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu transporta iepirkumos.  

Seminārā uzstāsies eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA “Gateway&Partners”, Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, biedrība “Auto asociācija”, AS “Latvenergo”, diskutējot par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju tvērumu transportlīdzekļu iepirkumos un iespēju noteikt obligāti piemērojamos zaļā publiskā iepirkuma kritērijus.  

Semināram var sekot līdzi: https://www.youtube.com/embed/lLnUEPijqNE

2. decembrī (10:00 - 13:00) notiek neklātienes seminārs par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu būvdarbu iepirkumos.   

Seminārā uzstāsies eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ilgtspējīgas būvniecības padomes, Būvniecības valsts kontroles biroja, Cēsu novada pašvaldības, diskutējot par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju tvērumu būvdarbu iepirkumos un iespēju noteikt minimāli obligāti piemērojamos zaļā publiskā iepirkuma kritērijus. 

Semināram var sekot līdzi: https://www.youtube.com/embed/Oo6eEB5j7ug

 

ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem, kas samazina ietekmi uz vidi, veicina sociālus uzlabojumus un panāk ietaupījumus budžetā. Latvijā publiskais iepirkums veido 14% no iekšzemes kopprodukta. ZPI ir viens no Eiropas Savienības vides, klimata un enerģijas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās, kļūst prioritārs uzdevums arī Latvijā.

2020.gadā ZPI īpatsvars  pieaudzis līdz 29,1% sasniedzot 850 milj. EUR no Publisko iepirkuma likuma kopējās līgumcenu summas 2 926 miljoni EUR. 2020. gadā ZPI procedūru skaits sasniedz 15,4% no kopējā iepirkumu procedūru skaita.

Plašāka informācija VARAM mājas lapā https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu: zpi@varam.gov.lv