Preses relīze URBACT
Ilustratīvs attēls

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties URBACT IV starpreģionu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam Labās prakses konkursā.

Projektu konkurss norisinās no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 30. jūnijam.

URBACT programmas izpratnē labā prakse ir tāds problēmas risinājums, kas ir praksē labi darbojies un nodrošinājis vēlamos rezultātus, un kuru varētu rekomendēt kā modeli citām pilsētām. Labajai praksei vajadzētu risināt kādu no problēmām, ar kurām saskaras daudzas Eiropas pilsētas, un piedāvāt skaidru, konkrētu risinājumu. URBACT programma meklē ilgtspējīgus, integrētus un līdzdalīgus risinājumus, kurus Eiropas pilsētas varētu viegli piemērot savam vietējam kontekstam.

Ekspertu komisijas izvēlētās pašvaldības varēs iepazīstināt kolēģus Eiropā ar savu darbu, un iegūt Eiropas līmeņa atzinību kā URBACT Labās prakses pilsētas. Šāds novērtējums pilsētas līderiem un politiķiem ir kā pierādījums pašvaldības darba kvalitātei, un var palīdzēt pozicionēt pilsētu dažādos veidos, tai skaitā piesaistot papildus finansējumu pilsētas attīstībai.

URBACT Labās prakses festivālā 2025. gada aprīlī Polijā, URBACT Labās prakses pilsētām būs iespējams popularizēt savu labo praksi citām pašvaldībām no visas Eiropas.

Pēc Labās prakses piemēru noteikšanas, kā nākamais solis 2025. gada aprīlī plānots Pārneses tīklu konkurss, kur URBACT Labās prakses pilsētas nodos savu pieredzi citām ieinteresētajām pašvaldībām. URBACT Labās prakses pilsētas Pārneses tīklu projektu konkursā varēs startēt kā vadošie partneri – tā būs iespēja ne tikai nodot labo praksi citiem, bet arī iegūt resursus jūsu Labās prakses izvērtēšanai un uzlabošanai.

Konkursam var pieteikties organizācijas no visas Eiropas Savienības teritorijas, Norvēģijas, Šveices, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Serbijas, Ukrainas un Moldovas.

Projektu konkursa nosacījumi, saistītie dokumenti un cita noderīga informācija pieejama programmas mājaslapā.

Programmas Apvienotais sekretariāts 2024. gada 25. aprīlī, 23. maijā un 20. jūnijā plāno organizēt informatīvus seminārus.  Aicinām sekot līdzi informācijai programmas mājaslapā: https://urbact.eu/get-involved.

Arī URBACT Nacionālais kontaktpunkts Latvijā 2024. gada 7. maijā tiešsaistē plāno organizēt informatīvo pasākumu par Labās prakses konkursu. Aicinām sekot līdzi informācijai šeit, kā arī URBACT Latvija sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/EUIunUrbactLatvija un https://twitter.com/URBACT_LV.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas Kopīgā Sekretariāta pārstāvjiem (e-pasts: goodpractices@urbact.eu), kā arī programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā kontaktpersonu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Anastasiju Bizjajevu (anastasija.bizjajeva@varam.gov.lv; tālr.: 67026467).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordināciju Latvijā, tai skaitā starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV īstenošanas koordināciju Latvijā.