Preses relīzes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina uz Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam (programma) atklāšanas pasākumu 24.novembrī Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā “Vienības nams”. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt projektu pieteicējus ar jauno programmu, tās mērķiem un prioritātēm. Pasākuma laikā tiks sniegts ieskats pārrobežu sadarbības programmā un ieteikumi pārrobežu sadarbības ideju attīstīšanai. Plānotajā Partneru forumā potenciālajiem projektu iesniedzējiem no Latvijas un Krievijas būs iespēja satikt organizācijas ar līdzīgām interesēm. Partneru forums palīdzēs veidot kopīgu izpratni par aktualitātēm programmas atbalsta jomās, atskatīties uz jau uzkrāto pieredzi programmas iepriekšējā periodā, kā arī saņemt praktiskus ieteikumus par to, kā veidot veiksmīgas partnerības.

Konferencē aicināti piedalīties iespējamie projektu iesniedzēji - pārstāvji no pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām organizācijām, izglītības un kultūras iestādēm, uzņēmējdarbības attīstības organizācijām, organizācijām, kas nodarbojas ar tūrisma un vides aizsardzības jautājumiem, kā ari citām ieinteresētajām institūcijām no Latvijas un Krievijas.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību  instrumenta ietvaros. Programmas pamatteritorija ietver Vidzemi un Latgali Latvijā un Pleskavas apgabalu Krievijā. Programmas piekļaujošās teritorijas ietver Pierīgu un Zemgali Latvijā un Ļeņingradas apgabalu Krievijā. Latvijas un Krievijas reģioni varēs turpināt sadarbību, kas aizsākās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu ietvaros. Kopējais Latvijas – Krievijas programmas 2014. – 2020. gadam finansējums ir 27 miljoni eiro.

Informācija par pasākumu, kā arī reģistrēšanās kārtība atrodama šeit. Dalībniekus lūdzam reģistrēties līdz 16.novembrim.

Pasākums notiks angļu valodā. Pasākuma pirmajā daļā no plkst. 10.30 līdz plkst. 13.00 tiks nodrošināts tulkojums  latviešu un krievu valodā.

 

Papildu informācija:
Dace Spēlmane
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmasApvienotais tehniskais sekretariāts
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: 2211 1566
E-pasts: dace.spelmane@estlatrus.eu

Margarita Apine
Vecākā referente
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026905
E-pasts: prese@varam.gov.lv

attēls