NFI projekts
logo medium

No 2015. gada 11. līdz 13. maijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Engures novada, Jūrmalas un Rīgas pilsētas pašvaldībām, un Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijā ar Norvēģijas reģionālā līmeņa pašvaldību (Østfold, Aust-Agder) plānošanas ekspertiem.

Semināra dalībnieki no Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Vācijas, kā arī Eiropas Padomes Kultūras, mantojuma un ainavu Vadības komitejas pārstāve, tika iepazīstināti ar piekrastes ainavu daudzveidību Latvijā, Jūrmalas pilsētas piekrastes attīstības jautājumiem un Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi (turpmāk – Piekrastes plānojums). 

Semināra dalībnieki apsprieda piekrastes ainavu nozīmi, tās apsaimniekošanas un plānošanas jautājumus gan apskatot Ķemerus, Jaunķemerus un Dzintarus, gan diskutējot par piekrastes ainavu attīstību Jūrmalas pilsētas muzejā. 

Semināra darba kārtība (angļu val.) pieejama šeit

Semināra prezentācijas (angļu val.):

1. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja p.i. Edgara Stobova prezentācija pieejama šeit

2. SIA „Grupa93” ekspertes Anitas Beikules prezentācija par Piekrastes plānojuma izstrādi pieejama šeit

Seminārs tika finansēts no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”  4. aktivitātes līdzekļiem.

attēls

Projekta 4. aktivitātes ietvaros VARAM pārziņā tiek izstrādāts Piekrastes plānojums, kas kalpos kā pamats piekrastes publiskās infrastruktūras attīstīšanai turpmākajos 12 gadus. Šī gada oktobrī tiks uzsākta Piekrastes plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Darbu pie Piekrastes plānojuma plānots pabeigt 2015.gada beigās.

Kontaktpersona Piekrastes plānojuma izstrādes jautājumos:

Mārtiņš Grels, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākais eksperts

Tālr. 66016733

E-pasts: martins.grels@varam.gov.lv 

 

Papildu informācija pieejama šeit.