Teritorijas attīstības plānošana

Vides aizsardzības un reģionālās pašvaldības  ministrijā 2022.gada 11. maijā tika organizēts seminārs par aktualitātēm teritorijas plānošanas jautājumos, aicinot piedalīties pašvaldību pārstāvjus vai cita ieinteresētas personas, kas saistītas ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piemērošanu.

Seminārā tika aplūkota esošā situācija nozarē, to ietekmējošie atskaites punkti, piemēram, administratīvi teritoriālā reforma, izstrādātas vispārīgas prasības teritorijas plānošanai. Semināra laikā saņemtie priekšlikumi tiks izmantoti, izvērtējot turpmāk organizējamus pasākumus nozares attīstībai un pieredzes apmaiņai.

Semināra laikā izklāstīto prezentāciju materiāli: